Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Liên hệ | English

Công ty TNHH Ý Thiên

       * Ban điều hành:

       * Thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất

               1. Diện tích nhà xưởng: 20.000 m2
               2. Năng xuất:
6000 sản phẩm/tháng.
               3. Đội ngũ nhân sự:
400 nhân viên.
               4. Sản phẩm:
100 loại sản phẩm cho thị trường trong và ngoài nước.
               5. Nguyên liệu chính: Các loại gỗ tự nhiên, gõ nhân tạo nhập khẩu.

Văn phòngNhà xưởngNguyên liệuSản xuất

Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details     Details    
Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Liên hệ | English
----- o0o -----
Công ty TNHH Ý Thiên
ythiencasket@yahoo.com (0903.77 9990 - 090 3633 300)